Martsarin kummikouluyhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda yhteyksiä Martsarin kummikouluyhdistyksen ja sen yhteistyökumppaneiden sekä kehitysmaiden koulujen välillä, edistää kehitysmaiden kulttuurin tuntemusta ja lisätä Suomen ja kehitysmaiden välistä kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä ja kanssakäymistä. Yhteistyökoulumme ovat Kilingi primary school ja Kilingi secondary school. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea kummikoulujen toimintaa ja kummikoulujen opiskelijoita eri tavoin heidän koulunkäynnissään. 

Toimintavuoden 2021 mottona on “Terveenä koulupolulla”.

Jäsenistö

Martsarin kummikouluyhdistyksessä on vuoden 2020 lopussa 228 jäsentä. Jäseniksi voivat liittyä kaikki kummikouluyhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Päätöksenteko

Martsarin kummikouluyhdistys ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu tammi–toukokuussa. Yhdistyksen hallitus asiantuntijoineen kokoontuu toimivuoden aikana noin kymmenen kertaa, tarpeen mukaan. Sähköposti- ja puhelinyhteydet sekä hallituksen Whatsapp-ryhmä ovat myös aktiivisessa käytössä.

Yhdistyksen vuosikokoukset sekä hallituksen kokoukset pidetään pääasiassa Martinlaakson lukion tiloissa, mutta pandemian vuoksi etäkokouksia Zoomin välityksellä jatketaan, kunnes kokoontumiset ovat turvallisesti mahdollisia.  

Tiedottaminen

Yhdistyksen kuulumisista ja tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse jäsenkirjein. Tapahtumia mainostetaan lehtien ilmaispalstoilla. Tärkeitä viestintäkanavia ovat myös Martsarin kummikouluyhdistyksen omat kotisivut (www.martsari-kilingi.fi) ja Facebook-ryhmä Martsarin kummikouluyhdistys, joiden ajantasaisuudesta huolehditaan. Yhdistyksen asioista tiedotetaan myös tapahtumissa ja kokouksissa.

Talous ja varainkeruu

Varojen keräämiseksi yhdistys järjestetään erilaisia tempauksia koronatilanteen sallimissa rajoissa. Vuoden 2021 aikana järjestämme video-tempauksen perinteisen kirkkokonsertin sijaan keväällä sekä, tilanteen niin salliessa, konsertin lokakuussa. Hallitus miettii vaihtoehtoisia tapoja kerätä varoja.

 Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia (syntymäpäiväkeräykset, kohdennetut lahjoitukset yms.). Yhteisen auringon alla -historiikkikirjan myynti jatkuu varainhankintamuotona samoin kuin Terveisiä Tansaniasta -kirjan myynti. Eeva Ahosen tauluista on painettu kortteja, joita on saatu lahjoituksen yhteensä 2000 kpl. Kortit myydään yhdistyksen toiminnan hyväksi. Perinteeksi on muodostunut järjestää joulukeräys Kilingin vähävaraisten perheiden yhteistä joulujuhlaa varten. 

Kummilapsitoiminnan kulut katetaan kummimaksuin. Jäsenmaksutuotot kuluvat hallintoon ja muihin juokseviin kuluihin. Toimintaan haetaan avustuksia esimerkiksi Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista ja muista soveltuvista rahoituslähteistä.

Toiminta 

Kummitoiminta

 • Perustoimintana ovat kummien, yleiskummien ja muiden Kilingin ystävien aktiviteetit (kummimaksuin tukeminen, yhteydenpito kummilapseen yms.) kummikoulujen hyväksi. 
 • Kummiksi ryhtyvän tulee hyväksyä yhdistyksen eettiset ohjeet. Kummeilta toivotaan sitoutumista kummilapsen tukemiseen koko peruskoulun ajan koulunkäynnin jatkuvuuden turvaamiseksi.
 • Kehitetään tiedonkulkua kummilasten koulunkäynnistä kummin suuntaan. 

Oppilaiden opiskelun tukeminen

 • Hankitaan tarpeen mukaan oppikirjoja ja/tai opiskeluvälineitä opiskelun tukemiseksi.
 • Pyritään parantamaan erityisesti matematiikan ja englannin oppimistuloksia tukiopetuksen avulla.
 • Yhdistys kartoittaa mahdollisuutta tukea myös Lemoshon koulun oppilaita, Rehtori Asanteel Sandewan koulussa on paljon varattomia ja köyhiä lapsia ja siellä on yli 1000 oppilasta.  

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen

 • Tuetaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia muun muassa kustantamalla kouluilla jaettava aamupuuro ja papusoppa sekä tukemalla oppilaiden opiskelua. 
 • Tuetaan Kilingin koulujen oppilaiden terveydenhoidon parantamista. Yhdistys tukee terveydenhuoltoa sairaskassan avulla ja antamalla terveydenhuollon välineitä koulujen käyttöön. Tuetaan kouluja koronatoimissa ja hygieniasta huolehtimisessa. Osallistumme alakoulun siivoajan palkkakuluihin. 
 • Tuetaan Health Club:in toimintaa yläkoululla. 

Muu toiminta

 • Selvitetään ja priorisoidaan mahdollisuuksia tukea Kilingin alakoulun väen ehdottamia rakentamis- ja korjaushankkeita, mikäli varat sallivat ja hanke nähdään erityisen tärkeäksi. 
 • Kehitetään suomalaisen verkoston yhteistyötä.
 • Tansanialaisten opettajien ja oppilaiden matka Suomeen syksyllä 2021 (mikäli koronatilanne sen sallii).  
 • Vähävaraisten joulujuhlan järjestäminen. 

Yhteistyötahot

Yhdistys toimii vuorovaikutteisessa yhteistyössä Martinlaakson lukion ja Kasavuoren koulun (Kauniainen) opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien sekä tansanialaisten Kilingi Primary School:in ja Kilingi Secondary school:in kanssa. Olemme iloisia mahdollisista uusista yhteistyökumppaneista, esimerkiksi yrityksiä, jotka haluavat ryhtyä tukemaan yhdistyksemme toimintaa. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021